Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Legislativní omezení nošení sebeobranných prostředků po Evropě

Plánujete cestu do zahraničí? Jste zvyklí sebou nosit nůž nebo pepřový sprej pro osobní pocit bezpečí a nejste si jisti, co si můžete vzít s sebou na dovolenou? V tomto článku se zaměříme na možnosti, které máte při cestování po Evropě a také zjistíte, co si sebou přes hranice rozhodně nebrat.

Legislativní omezení nošení sebeobranných prostředků po Evropě

Legislativní omezení nošení sebeobranných prostředků po Evropě

Německo

Začneme u našich sousedů, přesněji v Německu. V Německu platí přísnější opatření proti držení sebeobranných prostředků než u nás. To znamená, že předměty, které si v naší domovině můžete koupit bez jakéhokoliv omezení od 18 let jsou velmi často nepovolené. Takovýmito zakázanými předměty jsou obušky, boxery (i nože nebo jakékoliv jiné předměty, které mají rukojeť tvarovanou jako boxer), nunčaky, nože typu „motýlek“, tlačné dýky a vrhací hvězdice. Tyto předměty musíte v každém případě nechat doma.

Stále ale existují předměty, které vám na hranicích nezabaví i když většinou musíte splnit určité podmínky. Povolené je držení jednoručně otevíratelných nožů, nožů s pevnou čepelí nad 12 cm a předmětů, které jsou klasifikovány jako zbraně – to jsou bajonety, dýky, šavle, meče, ale i teleskopické obušky. Tyto předměty však musí být přemístěny v uzamčené (nikoliv pouze uzavřené) schránce. Následně je můžete použít pouze na vlastním pozemku nebo při oprávněném použití. To je klasifikováno jako užití v souvislosti s výkonem povolání, s dodržováním tradic, se sportem nebo pokud slouží všeobecně uznávanému účelu. Interpretace je vždy záležitostí kontrolujících policistů a může být na různých místech velmi rozdílná.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou elektrické paralyzéry a pepřové spreje. Ty je možné volně držet i nosit, ale pouze za podmínky, že jsou zvlášť certifikovány německými úřady. Certifikované paralyzéry jsou pouze čtyři, dva z nich produkuje česká společnost Euro Security Products (Power Max a Power 200). Výrobek zároveň musí mít na etiketě certifikát.

Rakousko a Švýcarsko

Jako další se podíváme na následující dvě Alpské země, a to Rakousko a Švýcarsko. Obě země jsou ve srovnání s Německem v přístupu k držení sebeobranných prostředků liberálnější. Ve Švýcarsku nepodléhají omezením nože s pevnou čepelí, otevírací nože bez automatického mechanismu, nesymetrické dýky, meče a pepřové spreje. Zakázané jsou pružinové obušky, vrhací hvězdice, boxery a praky s opěrkou.

U nožů s automatickým otvíracím mechanismem (vystřelovací a vyhazovací) je rozhodující délka – s celkovou délkou pod 12 cm a délkou ostří pod 5 cm jsou dovolené, jinak jsou zakázané. Oboustranně broušené dýky pod 30 cm délky jsou rovněž zakázané. Pro všechny zbraně a také předměty, které by mohly jako zbraně sloužit (baseballová pálka nebo nářadí) platí, že by majitel měl být schopen odůvodnit jejich přítomnost. Tedy pokud s sebou chcete v karavanu na obranu vozit baseballovou pálku, tak k ní přidejte i rukavici a míček. Mezi nebezpečné předměty se nepočítá také švýcarský otevírací armádní nůž.

Rakousko má podobně nastavená pravidla jako Švýcaři, dokonce ještě o něco víc uvolněné. Zakázané jsou pružinové obušky a boxery. Teleskopické obušky jsou povolené, ale pouze ty s rakouskou certifikací (jsou dostupné pouze v Rakousku). Podle zákona o zbraních se u chladných zbraní rozlišují nože, které jsou „pracovním nástrojem“ (zavírací nože, lovecké a kuchyňské nože) a nože, které se považují za zbraň (bodáky, dýky, vystřelovací a vyhazovací nože, tzv. motýlky). Nože-zbraně smí držet a nosit pouze osoba starší 18 let, která nemá držení zbraní zakázané. „Pracovní nástroje“ smí držet a nosit kdokoliv.

Polsko a Slovensko

Když vyjedeme na druhou stranu z naší domoviny do Polska a Slovenska najdeme ještě benevolentnější podmínky pro držení zbraní. Jakékoliv chladné zbraně jsou v Polsku považovány za „nebezpečné předměty“ a může být vyloučeno jejich nošení na veřejných shromážděních, jinak ale jejich držení a nošení regulováno není. Právní úprava na Slovensku je velmi podobná jako v ČR. Nošení zbraně je sice podle zákona o přestupcích zakázáno na veřejném prostranství. To se však týká pouze viditelného či provokativního nošení. Pokud své sebeobranné prostředky nebudete vystavovat na obdiv svému okolí neměli byste mít problém.

Velká Británie a Benelux

Přísnější už jsou pravidla na západě Evropy. Velká Británie je proslulá svojí přísnou legislativou týkající se držení zbraní a sebeobranných prostředků. Zakázán je dovoz boxerů, tlačných dýk, vyhazovacích a vystřelovacích nožů, obušků (včetně teleskopických), zbraní k provozování bojových umění (hvězdice, kusari apod.), foukaček (krom veterinárních) a mečů se zahnutou čepelí delší než 50 cm. Pepřové a další sebeobranné spreje se počítají do kategorie „střelných zbraní“ a jsou zakázané také.

Povolené jsou normální nože, dýky, bajonety a meče s rovnou čepelí, historické chladné zbraně a jejich repliky, a dokonce i vrhací nože. Povolení dovozu a držení ale rozhodně neznamená povolení tyto zbraně nosit. Ohledně nošení zbraní na veřejnosti má totiž britská legislativa velmi přísná pravidla. Pokud se místní policista rozhodne prohledat vaše věci musíte být schopen vysvětlit za jakým účelem nesete jakýkoliv předmět, který by podle jeho názoru mohl sloužit jako útočná zbraň. Pokud vaše vysvětlení strážce pořádku neuspokojí, hrozí vám pokuta až 5 000 liber, až čtyři roky vězení, nebo obojí. Do Anglie si s sebou vezměte maximálně malý kapesní zavírací nůž s čepelí do tří palců (7,62 cm), protože jeho nošení je obecně považováno za oprávněné pro každodenní činnosti – ale i to s největší opatrností. Cokoliv jiného znamená výrazné riziko problémů.

V Belgii i v Nizozemí jsou obecně zakázané vyhazovací a vystřelovací nože, tzv. motýlky, vrhací nože a hvězdice. V Nizozemí jsou nad to výslovně zakázána stiletta, zavírací nože s celkovou délkou přes 28 cm nebo s ostřím broušeným po obou stranách.

Pepřové spreje patří v Nizozemí ke zbraním 2. kategorie, tj. takovým, které mohou používat pouze státní ozbrojené složky. Obušky (teleskopické i neteleskopické), meče, šavle, ale třeba i paintballové zbraně je možné mít pouze na svém pozemku, jejich nošení ve stavu umožňujícím použití na veřejnosti je nelegální.

Zbytek Evropy

Sebeobranné prostředky nevozte také do Švédska. Na rozdíl od svého Skandinávského souseda Dánska (Dánsko nedávno povolilo nošení pepřových sprejů) jsou ve Švédsku zakázané jakékoliv sebeobranné prostředky a za jejich nošení hrozí trest. Pokud byste někoho v sebeobraně napadnul jakýmkoliv sebeobranným prostředkem hrozí vám podle švédského zákoníku stejný trest jako pro jedince, který někoho napadl. Jakmile totiž máte u sebe zbraň jste automaticky považován za agresora a iniciátora útoku. Podobně přísné zákony platí v Norsku, Turecku, Řecku nebo na Maltě. Naopak benevolentnější pravidla najdete ve Francii, Litvě, Rusku a v Srbsku. Ve Finsku a Portugalsku je držení sebeobranných prostředků možné ale je podobně obtížné získat povolení jako na střelnou zbraň. V Itálii může vlastnit pepřový sprej pouze majitel s povolením k držení zbraně.

 
 
Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku